Perfil
Fecha de registro: 25 abr 2022
Sobre...

สูตรที่ Hollinger ใช้นั้นซับซ้อน แต่ฉันเชื่อว่านี่เป็นมุมมองที่แม่นยำสูงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผู้เล่นขณะอยู่บนพื้น ด้วยเหตุนี้ 10อันดับนักฟุตบอล ภายในวันที่ฉันเป็นผู้ช่วยโค้ชในระดับวิทยาลัย ฉันต้องค้นหาว่าฉันสามารถจัดทำวิธีการประเมินประสิทธิภาพของผู้เล่นได้เร็วกว่าการใช้สูตรที่ Hollinger ใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

playerrating
Más opciones